kvalita

VÝROBA OKEN

Výroba oken je precizní činnost, a proto jsou naše výrobní linky ovládány počítačem. Dokonalé okno by však nevzniklo bez pomocí člověka, proto v každém úseku výroby jsou možnosti moderního strojového parku doplňovány znalostmi a zkušeností našich zaměstnanců, kteří dodatečně provádějí operační kontrolu, to znamená, že před provedením každé následující operace kontrolují správnost provedení předchozí.

Firma Termo Profil využívá ve výrobě oken profily značky Brügmann, Gealan, Salamander, Schüco a Winkhaus. Díky skladování profilů celým povrchem na plochu dostatečně stabilního podkladu předcházíme vzniku jakýchkoli deformací, jež by se mohly vyskytnout při skladování profilů.

Jak vzniká okno PVC ve firmě Termo Profil?

Proces výroby okna začínáme ořezáním profilu na rozměr uvedený v objednávce. K tomu používáme dvouhlavé pily SD 500 a jednohlavé pily obráběcího centra CAT 500. Tato zařízení jsme vybrali proto, že kromě standardních funkcí disponují možností automatického vynulování, což garantuje správnost zadaného rozměru. Ovládání probíhá elektronicky – údaje s pokyny pro pily zavádíme pomocí lokální sítě LAN. Precizní řezání profilů na přesně určený rozměr zajišťuje magnetické čtení délky, které kontroluje průjezd motoru řezací hlavy. K ořezání ocelových vzpěr se používá pásová pila MEX 230.

Poté co jsou profily ořezány na míru, jsou do jejich středu vkládány ocelové vzpěry, jež pracovníci utahují pomocí pneumatických utahováků GEVO. Takto připravené rámové prvky přecházejí do obráběcího centra, v němž jsou prováděny všechny technologické otvory, jako jsou důlek pro odvádění vody, odvzdušňující otvory a otvory na spojku sloupku. Dekompresní otvory a otvory na kliku v prvcích okenního křídla jsou prováděny pomocí ručních frézek firmy PREZMET a FIMTEC.

Jednou z nejdůležitějších etap výroby je svařování rámů a křídel, prováděné pomocí počítačem ovládaných svářeček. V tomto procesu využíváme čtyřhlavé svářečky firmy KMW a Rotox, díky nimž máme kontrolu nad všemi parametry, jako jsou teplota svařování, čas ohřevu nebo přítlak profilu. Rovněž polohování profilů probíhá elektronicky. Po svařování přichází čas na čištění rohovníků ze svarových housenek rámu, křídla a jiných nálitků pomocí čističek firmy STB a Rotox.

Další úsek tvoří kování neboli vybavení rámů a křídel obalovým kováním firmy Winkhaus. Kovací proces rámů a křídel probíhá zvlášť na dvou linkách. Speciální stoly jsou vybaveny utahovací jednotkou pro kování na ploše a rohovnících s automatickým posuvem šroubů, hydropneumatickým řezacím agregátem pro kování, měřicími systémy a soupravou pro navrtání kování rohů.

Kované sváry jsou spojovány do kompletního okna, které se pomocí zvláštních kolečkových stojanů přemisťuje na stanoviště prosklení a kontroly jakosti.

Systém zasklení, objednaný speciálně z externí firmy, je zasazován do křídla nebo rámu. Pro zasklení slouží stůl s hydraulicky zvedanými a spouštěnými deskami, vybavený rolovacím mechanismem, který dopravuje okna na stanoviště kalibrace a kontroly jakosti.

Po prosklení je křídlo nastavováno příslušně podle rámu (což je tak zvané klínování), načež se připevňují zasklívací lišty.

Aby se předešlo poškrábání, jsou okna před dopravou zajištěna zvláštními korkovými vložkami a uložena na zvláštních stojanech ve tvaru písmene L.

Seznamte se s naší nabídkou